Prekvalifikacije u avgustovskom ispitnom roku

školske 2019/2020. godine

 

·         Avgustovski ispitni rok 21.08.-27.08.2020.godine

·         Prijava ispita je moguća do 17.08.2020. godine i to lično,

poštom ili mejlom. Istim putem poslati i uplatnice (doneti

lično na ispite).

·         Maturski ispit za obrazovni profil Medicinska sestra tehničar je

25.08.2020. godine, a 26.08.2020.godine za obrazovne profile

Farmaceutski tehničar, Laboratorijski tehničar i Sanitarno-

ekološki tehničar.

 ·         Pripremna konsultantska nastava i vežbe će se realizovati 19. i 20.08.2020.godine u školskim kabinetima, a u dogovoru sa

organizatorima praktične nastave i vežbi i predmetnih

nastavnika.

·         Ispiti će se realizovati prvo za kandidate koji stiču uslov za polaganje maturskog ispiita u ovom roku i to 21. i 24.08.2020. prema rasporedu polaganja.

 ·         Za kandidate 1., 2. i 3.razreda i 4.razreda koji NISU stekli uslov za izlazak na maturski ispit, ispiti će se realizovati od 24.- 27.08.2020.

U cilju zaštite zdravlja i mera prevencije protiv respiratornih zaraznih bolesti molimo vas da poštujete utvrđene rasporede i termine ispita, konsultacija i vežbi.

Organizatori praktične nastave i vežbi

Dušica Bojić Nada Mojović Stojan Aleksov Julijana Jovanović