Пријем ученика 1. разреда биће организован у понедељак 31.08.2020.

Због великог броја ученика и одељења,

пријем ће бити организован у свечаној сали,по следећем распореду:

08:30 Медицинске сестре-техничари

10:30 Фармацеутски техничари

11:30 Лабороторијски и санитарно-еколошки техничари