Кандидати на преквалификацији на предиспитне вежбе и консултације могу доћи од 05.04. до 16.04.2021. године у терминима договореним са предметним наставницима.