Поштовани родитељи,

упис свог детета у нашу Школу можете извршити на два начина:

 

1. без доласка у Школу, попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизован корисник, електронским путем;

 

2. доласком у Школу са попуњеном пријавом за упис у школу (или ћете је попунити на лицу места, у Школи).

 

Податке о испуњености свих услова за упис у Школу, као и податке о испуњености здравствених услова, Школа прибавља електронским путем, у складу са законом. Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могиће прибавити електронским путем, ученик/родитељ доставља лекарско уверење непосредно у школи.

 

Упис ће се вршити 12. и 13. јула (понедељак, уторак) у периоду од 08:00 - 15:00 часова.

 

Уколико долазите у Школу ОБАВЕЗНО је ношење маске на лицу као и држање дистанце од 2m.