У СКЛАДУ СА ЧЛ. 18 ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ, Наставничко веће Медицинске школе расписује ОГЛАС за ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ школске 2021/22. године.