МАРТ    

1. ПРИЈАВА ИСПИТА од 16-22.03.2023.

2. РОК од 27-31.03.2023.

 

АПРИЛ

 1. ПРИЈАВА ИСПИТА од  6-07.04. и 19-20.04.2023.

 2. РОК од  24-28.04.2023.

 

ЈУНСКИ и АВГУСТОВСКИ рок- КАДА СЕ ПОЛАЖУ САМО ИСПИТИ ИЗ 4. РАЗРЕДА, биће накнадно објављени, када буде Министарство Просвете објавило дан за полагање Матурског теста.

 1.  Молимо вас да уз пријаву испита ОБАВЕЗНО приложите и уплату- предиспитних вежби и пријављених испита!

 2.  Можете све уплатити на једну уплатницу али, да у одељку сврха уплате- напишете појединачно све на шта се укупна уплата износи!

 3. Уколико пријавите испит а одустанете од изласка,  морате поново пријавити и уплатити испит за следећи рок када плаирате да полажете испит!

 4.  Уплата предиспитних вежби се плаћа само једанпут!

 

 КООРДИНАТОРИ  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА